Next Level

Innsiktsmeditasjon m/ Amrita Simha

Åndelig oppvåkning er et universelt fenomen som markerer utgangspunktet for autentisk åndelig praksis. Når oppvåkning finner sted gjennomskues ideen om et separat «jeg», et faktisk subjekt som eksisterer inne i kroppen. Når jeg-et faller bort vekkes en ny følelse av frihet og tilfredshet seg i vår hverdag.  

I denne økten vil vi belyse fenomenet åndelig oppvåkning på en systematisk måte. Deltakerne vil introduseres for en enkel metode utviklet for å oppnå innsikt i «jeg-ets» egentlige natur i løpet av dager eller uker.

*Entrance with festivalpass*
*No age limit*
📍 Next Level (Skippergata 1C, 4th floor)
⏱ Wednesday 17.08, 16:00-18:00

Spiritual awakening is a universal phenomena that marks the starting point of authentic spiritual practice. When awakening takes place, the idea of a separate «I», an actual subject residing somewhere inside the body, is seen through. With it, a new sense of freedom and contentment reveals itself in our ordinary everyday life.

In this session we will systematically cover the topic of spiritual awakening. Participants will be introduced to a simple method developed to gain insight into the empty nature of «I» in a matter of days or weeks.

Lama Karl teaches Tantra according to the Pemako tradition (www.pemako.org). Born and raised in Tromsø, he lived in Finland and the UK practicing under the guidance of his teacher Kim Rinpoche. His mission is to share the insight he has gained, for the benefit of all living beings.

The activity, art and culture festival Pustuka is a volunteer-based co-creation project that brings together people of all ages, and from all walks of life, one week in August each year with a vision to create a more beautiful world.

Sted
Next Level (Skippergata 1C, 4th floor)
Dato
Kl
Varighet
17.08.2022
12:00
2
timer
Kjøp billett

Samarbeidspartnere

PustUka

Aktivitets-, kunst- og kulturfestivalen PustUka er et frivillighetsbasert samskapingsprosjekt som samler folk i alle aldre, og fra alle lag av samfunnet, én uke i august hvert år med en visjon om å skape en vakrere verden. 

Følg oss

Kontakt

Kontakt oss